Tight Corner
System zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz przeciwdziałania im.

4 steps to go out


Opis

Tight Corner jest systemem przeznaczonym zarówno do zarządzania sytuacjami kryzysowymi w toku, jak i do przeciwdziałania powstawaniu konfliktów i sytuacji trudnych w organizacji.
Jego podstawową zaletą jest cykliczność działań, mobilizowanie rozwoju oraz stały monitoring zmian.Wdrożenie systemu pozwala firmie samodzielnie lub przy minimalnym wsparciu zarządzać ryzykiem w zakresie relacji międzyludzkich w firmie i w jej otoczeniu, przeciwdziała i wykrywa na wczesnym etapie powstające w grupach patologie zachowań, a także wpływa pozytywnie na budowę zaufania, lojalności i motywacji w grupie.KontaktDoradcy